Materiały wideo

Wybory 2018

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Jabłonna

Wspólnie z grupą ludzi zaangażowanych w nasze lokalne sprawy i aktywnie działających na rzecz społeczności gminy Jabłonna, utworzyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Grzybka.

Chcę przede wszystkim podziękować Wam za zaufanie, jakim obdarzaliście mnie przez 12 lat pełnienia funkcji radnego gminy Jabłonna oraz za Państwa wsparcie. Zmiany, które zaszły w gminie Jabłonna w tym czasie, to efekt naszych wspólnych starań oraz całego samorządu: drogi, oświetlenie, nowa szkoła, przeniesienie gimnazjum do Chotomowa, poprawa warunków lokalowych w szkole w Jabłonnie, rondo i ścieżki dla pieszych i rowerów między szkołami, poprawa bezpieczeństwa, nowe boiska sportowe w tym Orlik w Jabłonnie, autobusy ZTM, rozpoczęta budowa kanalizacji i wodociągu. Jest jednak, jeszcze wiele do zrobienia.

Nadszedł moment, w którym zdecydowałem się wykorzystać swoje doświadczenie w zarządzaniu i wiedzę na temat samorządu, nie tylko w tworzeniu lokalnego prawa, ale w działaniu. Dlatego postanowiłem kandydować na stanowisko wójta gminy Jabłonna.

Wspierają mnie ludzie, którzy chcą zmian i rozwoju gminy Jabłonna. Wspólnie oferujemy Państwu doskonałą znajomość naszej gminy, nie tylko potrzeb mieszkańców, ale też naszych zasobów i możliwości. Oferujemy Wam profesjonalizm, doświadczenie, uczciwość oraz otwartość na dialog.

Nasz program dla gminy Jabłonna na nadchodzącą kadencję obejmuje kluczowe dla mieszkańców dziedziny: rozwój sieci placówek oświatowych i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, bezpieczeństwo, rozwój infrastrukturalny gminy oraz kwestie udogodnień, które stanowią o jakości życia mieszkańców: transport publiczny, dostęp do oferty kulturalnej i przyjazna administracja. Ze szczegółami można się zapoznać w Internecie oraz w bezpośrednich rozmowach członkami Komitetu Wyborczego Wyborców Mariusza Grzybka. Zapraszamy do kontaktu, ponieważ jesteśmy dla Was.

Aktualności

Ognisko wyborcze KWW Mariusz Grzybka

21 września 2018

W piątek, 21. września br., przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Mariusza Grzybka zainaugurowali rozpoczęcie kampanii wyborczej.
Ognisko z mieszkańcami okręgu nr 12 w Chotomowie (w którym mieszka kandydat na wójta Mariusz Grzybek, a także kandydat na radnego Tomek Rybałko) odbyło się w ciepły piątkowy wieczór, który sprzyjał długim rozmowom i wysokiej frekwencji.
Tomek Rybałko podziękował ustępującemu radnemu z okręgu nr 12 - Mariuszowi Grzybkowi, który wniósł niezaprzeczalny wkład w rozwój naszych terenów i całej gminy. Powiedział też, że Mariusz ustawił bardzo wysoką poprzeczkę, którą trudno będzie pokonać w przyszłości kandydatom z tego okręgu.
Mariusz Grzybek – niezależny kandydat na Wójta Gminy Jabłonna, przedstawił swój zespół - Komitet Wyborczy Wyborców, który jako pierwszy został zarejestrowany w poniedziałek 17. września. Kandydaci na radnych z jego drużyny, omówili swoje programy wyborcze dla gminy Jabłonna.
Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców dominowały: brak kontroli nad wykonywaniem inwestycji wodno-kanalizacyjnych i niechlujstwo realizowanych prac, a także czas realizacji inwestycji, gdzie koparki jeżdżą pomiędzy jedną i drugą budową we wschodniej i zachodniej części miejscowości. Stąd brak postępów na obu budowach, które są „rozgrzebane” i „ciągną” się miesiącami, utrudniając funkcjonowanie osiedli mieszkaniowych. Najbardziej razi bałagan na obu budowach i niezadawalająca organizacja ruchu.
Mijająca kadencja, to również wg mieszkańców niewystarczające działania na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności w centrum Chotomowa i Jabłonny, gdzie jest najwięcej starych pieców. W tych częściach gminy wydobywa się czarny dym z kominów, który wpływa na jakość zdrowia i poczucia naszych mieszkańców, co również dokumentują sensory zanieczyszczenia powietrza umieszczone na obiektach użyteczności publicznej (Artykuł opisujący złą jakość powietrza). Przedstawiciele, komitetu Mariusza Grzybka odnieśli się do ww. kwestii, które są zapisane w ich programach wyborczych i na które chcą zwrócić swoją uwagę w nadchodzącej kadencji.
Mieszkańcy życzyli sukcesów wszystkim kandydatom z KWW Mariusza Grzybka w nadchodzących wyborach samorządowych i zwracali szczególną uwagę na pójście do urn wyborczych.


Program wyborczy

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Jabłonna ma wszystkie atuty, by stać się nowoczesnym miejscem do życia, to gmina 
z ogromnym potencjałem, w której żyją pracowici i zaradni ludzie. Przepiękny krajobraz naszej gminy 
i jej wzajemnie życzliwi mieszkańcy są największym jej atutem, który gwarantuje nam szybki 
i dynamiczny rozwój.

Dla takiej gminy i społeczności lokalnej chcę pracować i szukać sprzymierzeńców w powiecie 
i województwie, a nawet w kraju. Wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządowej, wsparte kompetencjami samorządowymi zdobytymi na Uniwersytecie Warszawskim oraz innych uczelniach, chcę 
i potrafię dobrze wykorzystać.

Zorganizuję pracę urzędu tak, aby służył on mieszkańcom, nawet tym, którzy pracują do późna 
w stolicy. Stworzę nową bazę oświatową oraz wyposażę szkoły w nowoczesny sprzęt edukacyjny 
i komputerowy. Zadbam, aby rozwijała się turystyka zachowując wszystkie walory podmiejskich, zielonych i spokojnych miejscowości, a drogi rowerowe połączyły nas z sąsiednimi gminami. Będę zabiegał o poprawę stanu wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, które są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa. Zapewnię warunki do tego, abyśmy przybliżyli się do świata za pomocą światłowodu. Dopilnuję, by kontynuacja rozbudowy kanalizacji i wodociągów zapewniała nam zdrowe środowisko i wyższy komfort życia. Podejmę działania na rzecz ożywienia i wykorzystania stacji PKP Chotomów oraz poprawy transportu zbiorowego całej gminy. To warunki konieczne, które pozwolą na rozwój naszych miejscowości.

Wójt musi być osobą dążącą do zgody i potrafiącą współpracować ze wszystkimi. Nie może obrażać się, że pracuje w samorządzie dla mieszkańców. Powinien sprawiedliwym i gospodarskim, okiem patrzeć na wszystko! Wtedy będzie faktycznie gospodarzem, poszukującym kompromisów i dobrych rozwiązań dla wspólnoty, a nie tylko jeszcze jednym, siedzącym za biurkiem urzędnikiem.

Razem możemy to osiągnąć. 21. października, postawmy na rozwój naszych miejscowości. Na ludzi, którzy dotrzymują słowa i których możemy być pewni. Takich ludzi znajdziecie w KWW Mariusza Grzybka. Gmina Jabłonna nie może już dłużej czekać na rozwój! Wybór należy do Ciebie. Jesteśmy dla Was.

 1. Budowa nowoczesnych obiektów oświatowych i sportowych:
  • hali sportowej i stołówki w CEKS
  • przedszkola gminnego w Chotomowie
  • kompleksu oświatowego w Jabłonnie
  • boisk na terenie gminy Jabłonna
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców:
  • działania na rzecz modernizacji wałów przeciwpowodziowych
  • stworzenie monitoringu kluczowych miejsc gminy Jabłonna
 3. Rozwój infrastrukturalny gminy:
  • budowa wodociągów i kanalizacji z udziałem środków zewnętrznych
  • rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz ścieżek rowerowych
  • stworzenie warunków dla światłowodu i usług telekomunikacyjnych
  • rewitalizacja centrum Jabłonny
  • poprawa estetyki ciągów komunikacyjnych oraz terenów zielonych
 4. Zakup terenu użyteczności publicznej dla wsi zachodnich:
  • na cele oświatowe
  • na ośrodek zdrowia
 5. Wprowadzenie udogodnień dla mieszkańców:
  • poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej
  • przywrócenie wspólnego biletu dla stacji PKP Chotomów
  • stworzenie świetlicy osiedlowej za obwodnicą Jabłonny
  • budowa i modernizacja placów zabaw
  • rozwiązanie problemu parkingowego w Jabłonnie
  • otwarcie Urzędu Gminy w sobotnie przedpołudnia
Szczegółowy program wyborczy

PROGRAM KANDYDATA NA WÓJTA GMINY JABŁONNA

Mariusza Grzybka i jego KWW

 1. Rozwój bazy oświatowej w gminie:
  • budowa kolejnego etapu Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (hali sportowej oraz stołówki) na pograniczu Jabłonny i Chotomowa,
  • budowa przedszkola gminnego w Chotomowie wraz z zakupem działki na parking i teren rekreacyjny,
  • uzbrojenie działki za obwodnicą w Jabłonnie pod szkołę tak, aby można było ją wykorzystać do celów budowlanych,
  • rozpoczęcie budowy kompleksu oświatowego w Jabłonnie,
  • przebudowa Szkoły Podstawowej w Jabłonnie w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów p. poż. - aktualnie budynek nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych,
  • wyznaczenie i zakup terenu na cele oświatowe na terenie wsi zachodnich (Rajszew, Skierdy, Trzciany, Suchocin).
 2. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców
  • działania na rzecz modernizacji wałów przeciwpowodziowych,
  • współpraca z policją, strażą pożarną i administracją samorządową,
  • stworzenie centralnego monitoringu gminy Jabłonna (kluczowych miejsc),
  • współpraca z Nadleśnictwem Jabłonna, kołami łowieckimi, Powiatem Legionowskim, Nowodworskim i sąsiednimi gminami w celu rozwiązania problemu przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych.
 3. Poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej i infrastruktury
  • wypracowanie wspólnie z mieszkańcami warunków maksymalnego komfortu w związku planowaną trasą mostową,
  • rozmowy z samorządem województwa mazowieckiego w celu przedłużenia obwodnicy Jabłonny do DW 630,
  • poprawa komunikacji zbiorowej poprzez stworzenie linii autobusowej dojeżdżającej do szybkiego tramwaju do ul. Aluzyjnej lub metra (dla dwóch największych miejscowości w gminie, w szczególności terenów za obwodnicą) oraz zwiększenie częstotliwości kursów autobusów,
  • powrócenie do rozmów ws. przywrócenia wspólnego biletu dla stacji PKP Chotomów, na Koleje Mazowieckie,
  • stworzenie studium wykonalności węzła komunikacyjnego Zegrzyńska/Królewska/Złotej Renety w Jabłonnie dla zapewnienia wyjazdu z osiedla Rajska Jabłoń,
  • stworzenie przyjaznych parkingów P&R przy stacji kolejowej w Chotomowie oraz wiat 
i stojaków na rowery w rejonie stacji PKP.
 4. Sport i kultura
  • budowa wielofunkcyjnych boisk na terenie gminy Jabłonna,
  • budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży Pumptrack w Chotomowie lub Jabłonnie,
  • zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej placówek oświatowych dla wszystkich mieszkańców gminy,
  • wspieranie lokalnych klubów sportowych w organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się animacją sportu i kultury,
  • zagospodarowanie terenów nad Wisłą do celów rekreacyjno – turystycznych,
  • budowa terenu rekreacyjnego przy GCKIS Skierdy oraz remont boiska,
  • stworzenie miejsca przeznaczonego do integracji mieszkańców – świetlicy osiedlowej za obwodnicą Jabłonny,
  • budowa i modernizacja placów zabaw.
 5. Wprowadzenie przejrzystego stylu zarządzania gminą i usprawnienie funkcjonowania magistratu:
  • jasne kryteria wyboru inwestycji do realizacji,
  • wprowadzenie programu dostępna gmina, a w nim BOM (Biuro Obsługi Mieszkańca) na parterze urzędu i wprowadzenie dodatkowych godzin urzędowania w soboty dla poprawienia dostępności urzędu dla mieszkańców,
  • jeden telefon do składania wszystkich zgłoszeń,
  • łatwy dostęp dla mieszkańców do informacji o działaniach władz gminy,
  • uregulowanie zasad prowadzenia konsultacji społecznych w sprawach szczególnie istotnych dla lokalnej społeczności.
 6. Budowa wodociągów i kanalizacji z udziałem środków pozabudżetowych (z UE i programów krajowych).
  • opracowanie projektów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej kolejnych części gminy, m.in. na bazie posiadanych odwiertów głębinowych, na pograniczu Skierd i Suchocina oraz realizacja sieci wod-kan nieujętej w obecnych planach gminnych,
  • wsparcie mieszkańców w budowie biologicznych oczyszczalni dla mniejszych miejscowości w zachodnich częściach gminy,
  • w miejscowościach graniczących z innymi gminami realizacja systemu wod-kan przy współpracy z sąsiednimi samorządami,
 7. Dokończenie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
  • zintensyfikowanie prac przy opracowaniu planów,
  • przygotowanie i realizacja planów rozwoju terenów wzdłuż Wisły,
  • uwzględnienie rozwoju turystyki i usług turystycznych.
 8. Budowa i remonty dróg, chodników, oświetlenia, ścieżek rowerowych.
  • sukcesywne utwardzanie dróg gruntowych,
  • rozbudowa infrastruktury drogowej w szczególności na obszarach, w których zrealizowano infrastruktury wod-kan, realizacja odwodnienia i naprawa istniejących nawierzchni dróg,
  • starania na rzecz budowy drugiej części obwodnicy Jabłonny od ul. Zegrzyńskiej w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego,
  • budowa ciągu pieszo-rowerowego od Skierd (Modlińska) ul. Sołecką przez Trzciany ul. Żwirowa do Janówka,
  • gmina przyjazna dla rowerzystów - zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzeni turystycznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  • budowa ścieżek rowerowych łączących wsie zachodnie z Jabłonną oraz Jabłonny, Chotomowa z Legionowem,
  • przejrzyste oznakowanie istniejących tras rowerowych i wytyczenie nowych,
  • montaż wiat i stojaków rowerowych, szczególnie przy obiektach użyteczności publicznej,
  • utworzenie stacji rowerowych i jednego punktu obsługi rowerzysty na terenie gminy (stacje wyposażone m.in. w kompresor, stojaki, z odpowiednim oznakowaniem, podstawowym zestawem kluczy, punkt obsługi ze stanowiskiem serwisowym).
 9. Pozostałe, istotne zadania, które powinny być realizowane przez gminę, w miarę posiadanych środków finansowych, to:
  • odtwarzanie systemu melioracyjnego, w celu zapobiegania miejscowym podtopieniom,
  • budowa odwodnienia powierzchniowego (w tym studzienek chłonnych) na drogach gminnych zalewanych wodami opadowymi,
  • systematyczne poszerzanie oferty usług objętych Kartą Dużej Rodziny poprzez włączenie w nią usług oferowanych przez placówki gminne (np.: centrum kultury) i pozyskiwanie do współpracy kolejnych przedsiębiorców,
  • dbałość o estetykę ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych, będących wizytówką gminy,
  • rozwiązanie problemu parkingowego przy Leśnej w Jabłonnie,
  • rewitalizacja centrum Jabłonny,
  • stworzenie warunków dla cyfryzacji – światłowód dla gminy Jabłonna,
  • wsparcie mieszkańców w celu walki ze smogiem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.
  • wyznaczenie i zakup terenu na filię ośrodka zdrowia dla wsi zachodnich,
Do tych celów będę dążył, potrzebne jest Wasze wsparcie i przekonanie, że rozwój naszej gminy nie może dłużej czekać, mogą zapewnić go tylko ludzie z kompetencjami, wiarą i wizją. Takich ludzi mam w swojej drużynie. Żeby pomóc naszym celom, potrzeba pójść na wybory, do czego gorąco zachęcam.

Mariusz Grzybek

Kandydat na wójta gminy Jabłonna

Mariusz Grzybek
Niezależny kandydat na wójta gminy Jabłonna

Mąż i ojciec dwóch synów (studenta i licealisty).
Mieszka w Chotomowie od 15 lat. Absolwent WAT, SGH, UW. Magister inżynier cybernetyk-elektronik. W pracy zawodowej zarządza projektami IT i systemami informatycznymi. Swoje kompetencje rozwijał w SGH - kolegium zarządzania i finansów, natomiast kompetencje samorządowe na studi­­­ach podyplomowych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na UW. Legitymuje się świadectwem Menadżera Jednostki Samorządu Terytorialnego. Uczestnik kursów i programów w USA, Kanadzie i Europie.
W pracę społeczną zaangażowany już od­­­ czasów studenckich gdy przez 5 lat był dyrektorem Festiwalu Piosenki studenckiej TARTAK. Następnie szef marketingu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych - Air Show.
Pracę w samorządzie lokalnym rozpoczął jako Radny gminy Jabłonna 12 lat temu. W kadencji 2006-2010 był wiceprzewodniczącym rady. Obecnie pełni funkcję Radnego i członka Komisji Oświaty. Pisze dla gazet „Echo”, „To i Owo” oraz portalu „Życie Chotomowa”.


Osiągnięcia

Kandydaci na radnych

Wspólnie z grupą ludzi zaangażowanych w nasze lokalne sprawy i aktywnie działających na rzecz społeczności gminy Jabłonna, utworzyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Grzybka.

featured image

Dorota Kobus
Okręg nr 1 - Jabłonna

Mieszkanka Jabłonny od 20 lat. Studiowała w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie na kierunku Integracja Europejska. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Handlowego w firmie działającej na rynku międzynarodowym. Specjalistka organizacji rynku sprzedażowego, logistyki i współpracy międzynarodowej w biznesie. Społeczniczka, od ponad dekady działająca na rzecz oświaty w gminie Jabłonna: jako przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Jabłonnie (5 lat), przewodnicząca Rady Rodziców w Publicznym Gimnazjum w Jabłonnie (3 lata), przewodnicząca Rady Rodziców w Publicznym Przedszkolu w Jabłonnie (3 lata). Doświadczenie samorządowe zdobywała przez 4 lata jako przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Siedlcach. Wierzy, że w gminie o takim potencjale jak Jabłonna można żyć komfortowo, przyjemnie i nowocześnie. Dobro lokalnej społeczności jest dla niej najważniejsze. Wie, co to kompromis i zawsze szuka rozwiązań najbardziej optymalnych. W negocjacjach kieruje się zasadą: „lepsza siła argumentu, niż argument siły”. Prywatnie żona i matka 20 letniego syna i 8 letniej córki, lubi dobrą muzykę i jeszcze lepszą książkę.
Program wyborczy Doroty Kobus

Jako radna Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Poprawę jakości życia poprzez maksymalne przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę (kanalizacja, wodociągi, drogi osiedlowe, oświetlenie)
 • Rozbudowę Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie, tzw. CEKS) na pograniczu Jabłonny i Chotomowa.
 • Umieszczenie w projekcie tzw. Trasy Mostowej rozwiązań, które zminimalizują oddziaływanie drogi na sąsiadujące zabudowania i zapewnią bezpieczeństwo mieszkańców (np.: ekrany akustyczne, kładki dla pieszych, bezkolizyjne skrzyżowania)
 • Budowę nowej szkoły podstawowej w Jabłonnie.
 • Usprawnienie działalności gminnych ośrodków kultury.
 • Budowę kolejnych przedszkoli na terenie gminy.
 • Rozwój komunikacji z Warszawą i jej dostosowanie do potrzeb mieszkańców.
 • Rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców.
 • Przyciągnięcie inwestorów do gminy.
 • Zagospodarowanie terenów nad Wisłą na cele rekreacyjne.

Adam Piotr Szarubko
Okręg nr 2 - Jabłonna

Mieszkaniec Jabłonny, z wykształcenia chemik technologii procesów chemicznych, zawodowo i społecznie związany z samorządem od kilkunastu lat. Żonaty, 18-letnia córka. Nie należy do żadnej partii. Energiczny, na bieżąco interesuje się sprawami lokalnymi. Mając już za sobą doświadczenia w pracy na rzecz lokalnej społeczności, chce zaoferować swoją wiedzę, doświadczenie, pomysły i siły mieszkańcom gminy Jabłonna. Zarówno profesjonalnie, jak i w działaniach społecznych, kieruje się mottem „Samorząd to służba społeczeństwu”. Uważa, że fundamentem sukcesu w lokalnej społeczności są zaufanie, współdziałanie i bezinteresowność.
Doświadczenie samorządowe zdobywał jako radny miasta Ząbki dwóch kadencji (2002-2006 i 2006-2010). Od 1993 r. związany z samorządem zawodowo, jako funkcjonariusz Straży Miejskiej M.St. Warszawy. Obecnie pracuje w oddziale ochrony środowiska. Program wyborczy Adama Szarubko

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Opracowanie prognoz rozwojowych dla gminy, m.in. demograficznych, by łatwiej było przewidywać przyszłe potrzeby mieszkańców i z wyprzedzeniem planować rozwój sieci placówek oświatowych, opieki zdrowotnej itp.
 • Opracowanie dokumentów planistycznych, które pozwolą sensownie planować rozwój gminy.
 • Budowę infrastruktury technicznej (kanalizacji, wodociągów) z wykorzystaniem środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i programów krajowych.
 • Dopilnowanie kwestii wypłaty odszkodowań za przejęte przez gminę grunty.
 • Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, który pozwala mieszkańcom zadecydować o wykonaniu konkretnych inwestycji w ich najbliższym otoczeniu.
 • Zakup betonowych płyt drogowych, jako alternatywy dla dróg asfaltowych, stosowanych jako czasowe utwardzenie nawierzchni – rozwiązanie tańsze od standardowej nawierzchni drogi, szybkie w montażu, bardzo odporne na wszelkiego rodzaju zniszczenia, można je wielokrotnie wykorzystać.
 • Budowę odwodnienia dróg gminnych.

Paweł Henryk Krajewski
Okręg nr 3 - Jabłonna

Mieszkaniec osiedla Rajska Jabłoń w Jabłonnie od 2001 r. Pedagog z ponad 20-letnim stażem. Od 8 lat dyrektor jednej z warszawskich szkół podstawowych, specjalizującej się w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę m.in. przez burmistrza dzielnicy, prezydenta miasta, Ministra Edukacji Narodowej. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza na studiach podyplomowych w ramach Akademii Liderów Oświaty. Cytowany w prasie fachowej. Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej Rajska Jabłoń. Radny Gminy Jabłonna kadencji 2014-2018. Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Członek Komisji Spraw Społecznych.
Był jednym z inicjatorów utworzenia wydziału oświaty kultury i sportu w Urzędzie Gminy Jabłonna. Starał się o rozbudowę przedszkola gminnego. Wspólnie z grupą radnych doprowadził do zakupu działki w Jabłonnie, przeznaczonej na cele oświatowe. Współtwórca regulaminów przyznawania nagród i stypendiów gminnych dla uczniów i młodych sportowców. Jeden z pomysłodawców budowy przedszkola w Chotomowie. Członek komisji konkursowej wyłaniającej koncepcję budowy przedszkola. Inicjator wielu akcji proekologicznych. Organizator imprez i wyjazdów rodzinnych dla mieszkańców.
Program wyborczy Pawła Krajewskiego

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Budowę nowej szkoły podstawowej w Jabłonnie.
 • Rozwój istniejącej bazy oświatowej poprzez doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia edukacyjne.
 • Zaangażowanie placówek oświatowych w programy międzynarodowe.
 • Pozyskiwanie dla oświaty, kultury i sportu środków zewnętrznych.
 • Zagospodarowanie istniejącej bazy oświatowej dla potrzeb mieszkańców w czasie wolnym.
 • Wprowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społecznymi, i informatyzację szkół.
 • Otwarcie bazy oświatowej dla osób starszych oraz utworzenie świetlic w ośrodkach kultury.
 • Rozwój oferty kulturalnej zgodny z potrzebami mieszkańców oraz nawiązanie współpracy z instytucjami kultury Warszawy.
 • Podejmowanie szerokich i cyklicznych działań proekologicznych i edukację ekologiczną dla najmłodszych i starszych.

Katarzyna Gulia Lulis–Rzeszut
Okręg nr 4 - Jabłonna

Mieszkanka osiedla Przylesie w Jabłonnie od 13 lat. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie na kierunku Ekonomika Biznesu Międzynarodowego. Jest funkcjonariuszem państwowym na urlopie wychowawczym. Ma dwoje dzieci. Od ponad 7 lat działa lokalnie na rzecz społeczności osiedla. Razem z mężem organizują Rodzinne Pikniki na Przylesiu, wiele imprez dla dzieci, spotkania dla osób starszych, Wakacyjną Zumbę itp. Jest osobą, która umie słuchać. Dzięki rozmowom z mieszkańcami gminy, swoimi sąsiadami, dobrze zna ich potrzeby. Energiczna, pełna chęci do działania. Jej priorytetem są działania na rzecz dzieci oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty, komunikacji i bezpieczeństwa. Program wyborczy Katarzyny Lulis–Rzeszut

Jako radna Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Budowę funkcjonalnych i bezpiecznych placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publicznego) na terenie pomiędzy obwodnicą Jabłonny, a Legionowem. 
 • Usprawnienie komunikacji publicznej poprzez zapewnienie linii autobusowej dojeżdżającej do stacji metra oraz zwiększenie częstotliwości kursów autobusów w weekendy.
 • Stworzenie miejsca przeznaczonego do integracji mieszkańców – klubu/świetlicy osiedlowej.
 • Budowę placów zabaw.
 • Budowę parkingów.
 • Bezpieczeństwo na najbardziej ruchliwych ulicach, poprzez budowę chodników i dróg rowerowych.

Barbara Robak-Wojdak
Okręg nr 5 - Jabłonna

Mieszkanka Jabłonny od 13 lat. Zawodowo artystka, stylistka, wizażystka, prowadzi własne studio urody. Absolwentka Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie oraz Technik Usług Fryzjerskich w Studium Policealnym w Warszawie, ukończyła prestiżową Akademię Wizerunku Uzarowicz Art Visage w kierunku wizażystka. Od lat autorka artykułów i konsultant specjalista w jednym z największych magazynów branżowych, instruktor fryzjerstwa oraz, przez pewien czas, współtwórca redaktor oraz dyrektor kreatywny nietuzinkowego magazynu sieciowego. Od lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności uczestnicząc w organizacji imprez lokalnych, zabierając głos w ważnych dla mieszkańców sprawach dotyczących, przede wszystkim lokalnej oświaty, dzieci i młodzieży oraz organizując różnego rodzaju zbiórki na rzecz domów dziecka czy schronisk dla zwierząt.
Prywatnie mama trojga dzieci. Pełna energii do działania, w jej słowniku nie istnieją zwroty „nie da się” i „nie można”. Uważa, że podstawą dobrej współpracy jest komunikacja międzyludzka, wymiana opinii i informacji, która pozwala uniknąć większości nieporozumień i konfliktów. Dla radnego natomiast jest najlepszym sposobem na poznanie potrzeb mieszkańców i przekazanie im bieżących informacji na temat działań i planów gminy w ich okolicy. Priorytetową kwestią jest dla niej również bezpieczeństwo, szczególnie dzieci i młodzieży.
Program wyborczy Barbary Robak-Wojdak

Jako radna Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Remonty zaniedbanych placów zabaw dla dzieci i budowę nowych.
 • Organizację boisk oraz miejsc, w których dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie spędzać czas niezależnie od pogody, wieku i pory roku.
 • Poprawę infrastruktury lokalnej poprzez budowę i remonty dróg.
 • Rozwiązanie kwestii braku miejsc parkingowych.
 • Poprawę kontaktów społecznych i lepszy przepływ informacji o działaniach gminy do mieszkańców: chce organizować minimum dwa razy w roku spotkania z mieszkańcami w ich najbliższej okolicy, by informować na temat stanu bieżących spraw dotyczących okręgu oraz poznać ich zmieniające się potrzeby.

Nie obiecuje, a działa. Nie jest związana z żadną partią polityczną.


Jan Marcin Korzeniowski
Okręg nr 8 - Dąbrowa Chotomowska

Mieszkaniec Dąbrowy Chotomowskiej. Student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, kształci się w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Pracuje w dużej, renomowanej firmie ubezpieczeniowej. Młody, energiczny, poświęcający się działalności społecznej. Aktywnie działa jako wolontariusz, harcerz i druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie. W latach 2012-2013 aktywnie uczestniczył w pracach Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo. Swój potencjał i młodzieżowe spojrzenie na samorząd chce zaoferować mieszkańcom gminy Jabłonna. Jako strażak i student bezpieczeństwa jest szczególnie wyczulony na tę kwestię. Program wyborczy Jana Korzeniowskiego

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Modernizację wałów przeciwpowodziowych.
 • Wspieranie ochotniczych straży pożarnych w zakresie szkoleń oraz wyposażenia w sprzęt ratujący życie i mienie mieszkańców. 
 • Rozwój infrastruktury technicznej, jak kanalizacja i wodociągi.
 • Budowę dróg i ich oświetlenia.
 • Angażowanie mieszkańców w decyzje o ich najbliższym otoczeniu poprzez składanie wniosków do budżetu sołeckiego.

Aneta Mrozek
Okręg nr 10 - Chotomów

Mieszkanka Chotomowa od 9 lat. Z wykształcenia pedagog edukacji administracyjno-politycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Departamencie Rozwoju, w referacie prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, biurze projektów GFK Polonia oraz jako koordynator marketingowych projektów badawczych w AC Nielsen Polska. Od wielu lat zaangażowana w pracę społeczną. Współpracuje z Domem Dziecka w Chotomowie oraz z portalem Życie Chotomowa. Aktywnie działała w przedszkolnej Radzie Rodziców, a od 8 lat w Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie. Jedna z głównych organizatorek dziewięciu Szkolnych Festynów Rodzinnych, z których dochód przeznaczany jest na potrzeby szkoły. Z dotychczas zebranych w ten sposób środków zakupiono dla szkoły m.in. sprzęt komputerowy, wyposażenie do radiowęzła, rzutniki, ekrany, książki do biblioteki, stojaki rowerowe, pomoce naukowe oraz sprzęty sportowe.
Aktywnie działała na rzecz przeniesienia gimnazjum do Chotomowa oraz utworzenia chodnika wzdłuż ulicy Partyzantów po stronie drogi, przy której znajdują się obydwie szkoły. Zaangażowana we wszelkie sprawy oświatowe naszej gminy. Inicjatorka gminnej akcji, dzięki której uczniowie z obu szkół w Chotomowie otrzymali dofinansowanie do obiadów. Ich cena została obniżona o 3 zł na każdym posiłku. Pomysłodawczyni i organizator wielu szkolnych imprez i konkursów. Prywatnie żona i mama trzech nastolatków, którzy umożliwiają nieustający rozwój osobisty w zakresie negocjacji i osiągania kompromisów oraz zdobywania mistrzostwa w dziedzinie logistyki.
Program wyborczy Anety Mrozek

Jako radna Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Budowę hali sportowej w Chotomowie
 • Budowę przedszkola gminnego
 • Estetykę gminy – kosze na śmieci, klomby, ławki, czystość ulic
 • Oświetlenie ulic
 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu
 • Remonty i rewitalizację gminnych placów zabaw.

Tomasz Rybałko
Okręg nr 12 - Chotomów

Z gminą Jabłonna związany od 32 lat, mieszkaniec Chotomowa od 18 lat. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku nauczycielskim, Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Fizyczna i Techniczna Ochrona Osób i Mienia oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka dla Nauczycieli. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w szkole podstawowej w Jabłonnie. Obecnie pracuje w szkole podstawowej nr 1 w Chotomowie. Aktywny, energiczny, zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Chce zmieniać swoje otoczenie na lepsze i mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość.
Wychowawca młodzieży, nauczyciel. Praca z dziećmi i młodzieżą to nie tylko jego zawód, ale też pasja. Szczególny nacisk w pracy z uczniami kładzie na przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych poprzez angażowanie dzieci w aktywność sportową. Pod jego kierownictwem reprezentacje szkoły w ciągu 7 lat pracy w SP w Chotomowie zdobyły: Mistrzostwo Powiatu w siatkówce dziewcząt i Mistrzostwo Powiatu Chłopców w piłce nożnej. Pomysłodawca i organizator konkursu „W kasku ładniej”, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez wyrobienie w nich nawyku używania kasku rowerowego. Zwycięzcą został uczeń wylosowany spośród wszystkich uczestników konkursu, a nagrodą piękny rower. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały drobne nagrody związane z bezpieczeństwem na drodze.
Program wyborczy Tomasza Rybałko

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Poprawę bazy sportowej na terenie gminy, w tym budowę hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie, czyli realizację kolejnego etapu budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno Sportowego.
 • Budowę infrastruktury technicznej – kanalizacji, wodociągu, utwardzenia dróg.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia ulic.
 • Rozbudowę sieci gminnych placówek oświatowych – szkół i przedszkoli.
 • Profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Marek Sarnowski
Okręg nr 14 – Rajszew, Skierdy

Mieszka w Rajszewie od 8 lat. Pułkownik rezerwy WP, uczestnik działań poza granicami państwa, wiele lat pracował w strukturach NATO. Pełen energii i pomysłów, proponuje swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności w pracy na rzecz samorządu lokalnego. Uważa, że dla samorządowca - najważniejszy jest Człowiek. Z zamiłowania społecznik, a z przekonania pragmatyk. Sprzeciwia się zasadzie „jakoś to będzie” lub „to się załatwi”, nie znosi działań „pod publikę”. Wierzy, że mieszkańcy wsi zachodnich, powinni otrzymać bezpieczne drogi i oświetlone ulice, estetyczne otoczenie, gminne przedszkole, a także przychodnię zdrowia.
Chce zadbać i „walczyć”, by również w tej części gminy prowadzone były inwestycje, a komunikacja z Warszawą dostosowana do potrzeb mieszkańców. Wsie za lasem powinny stać się integralną częścią gminy Jabłonna.
Program wyborczy Marka Sarnowskiego

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Budowę nowego przedszkola gminnego i przychodni zdrowia dla wsi zachodnich.
 • Budowę ulic, ścieżek rowerowych i oświetlenia.
 • Uruchomienie internetu opartego na światłowodzie.
 • Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w domach i na drogach.
 • Doprowadzenie do remontu wałów przeciwpowodziowych na Wiśle.
 • Dostosowanie komunikacji z Warszawą do potrzeb mieszkańców.

Osiągnięcia

Mariusz Grzybek
Niezależny kandydat na wójta gminy Jabłonna

  Zmiany, które zaszły w gminie Jabłonna w ostatnich latach, to efekt naszych wspólnych starań oraz całego samorządu:
 • Dzięki naszej inicjatywie i zaangażowaniu pozyskano działkę na cele oświatowe na pograniczu Jabłonny i Chotomowa, która stwarza obecnie duże możliwości inwestycyjne. Wybudowano na niej nową szkołę podstawową (I etap CEKS), boiska sportowe przy szkole oraz wydzielono z niej i uzbrojono część działki pod SUV, gdzie obecnie powstaje stacja uzdatniania wody dla płn.-wsch. części Jabłonny, Chotomowa i Dąbrowy. Ponadto na ww. działce oświatowej wkrótce rozpocznie się budowa hali sportowej, która została zaprojektowana w ramach CEKS i później dostosowana do zmieniających się potrzeb.

 • Dzięki inicjatywie Mariusza Grzybka i jego wystąpieniu do Biura Drogownictwa i Komunikacji Miasta Stołecznego Warszawy wprowadzono pierwszy autobus miejski 806 (później przekształcony w 741) obsługujący mieszkańców Chotomowa i Jabłonny, a także pierwszą w naszej okolicy linię nocną. Rok temu, dzięki aktywnemu uczestnictwu Mariusza w Zespole ds. Komunikacji, ww. linia autobusowa została wsparta komplementarnymi liniami „L” dojeżdżającymi do centrum komunikacyjnego w Legionowie.

 • Wraz z dwoma innymi społecznikami kandydat doprowadził do wprowadzenia inteligentnego systemu zarządzania ruchem (ImFlow) w Jabłonnie, a także do częściowej modernizacji kluczowego wyjazdu z Chotomowa i Jabłonny na skrzyżowanie Chotomowskiej z Modlińską.

 • Dzięki jego determinacji i środowiska szkolnego utworzono gimnazjum w Chotomowie. Poprzez to polepszono warunki lokalowe szkoły podstawowej w Jabłonnie, poprzez włączenie prawego skrzydła budynku do podstawówki. Ponadto w lokalnych placówkach oświatowych wprowadzono dzienniki elektroniczne, o co zabiegał na komisjach oświaty.

 • Kandydat jest jednym z inicjatorów budowy ronda i zatok autobusowych przy nowej szkole oraz ciągu pieszo-rowerowego z Jabłonny do centrum Chotomowa.

 • Konsekwentnie dążył do stworzenia ciągu drogowego zachodniego Chotomowa od ulicy Partyzantów aż do Osiedla Ekologicznego. Dzięki tej inicjatywie wyboiste, piaszczyste lub zabłocone w sezonach deszczowych drogi w ciągu 4 lat zastąpiły komfortowe i bezpieczne aleje wykonane z kostki z oświetleniem i chodnikami.

  • Współdziałał na rzecz rewitalizacji i modernizacji Jabłonny:
  • renowacji zabytkowego budynku urzędu gminy i parku za nim
  • powstania Orlika w Jabłonnie
  • wybudowania alternatywnego dojazdu do Osiedla Rajska Jabłoń oraz parkingów przy GCKiS
  • termomodernizacji dachu GCKiS i całego budynku
  • stworzenia obszernego parkingu przy szkole podstawowej w Jabłonnie
  • przebudowy ulicy Modlińskiej i Zegrzyńskiej wraz z parkingami i odwodnieniem

 • Przyczynił się również do realizacji odwodnienia centrum Chotomowa i powstania parkingu przy kościele wraz z oświetleniem.

 • Od lat wspierał powstanie infrastruktury wod.-kan. na terenie gminy. Doprowadził do wybudowania wodociągu w centrum Chotomowa (ul. Piusa i Partyzantów). Dzięki temu możliwe stało się podłączenie szkoły podstawowej i gimnazjum dla ponad 300 dzieci do wodociągu, co również zapewniło warunki do rozwoju tej części miejscowości w przyszłości.

 • Od początku nowej kadencji zabiega o wprowadzenie oświetlenia LED dla terenów całej gminy. Dotychczas oświetlono już kilkanaście ulic w tej technologii zapewniając zmniejszenie wydatków na energię oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

 • Mariusz Grzybek był kluczową osobą w obronie granic gminy Jabłonna, która była zagrożona utratą terytorium Jabłonny, aż o 40% na rzecz Legionowa. Batalia zakończyła się sukcesem i wycofaniem się sąsiedniego miasta z procedury delimitacyjnej. Dzięki temu duże połacie lasów, o które toczył się spór pozostały w obrębie Jabłonny i umożliwiają przyszły rozwój gminy.

 • Swoje doświadczenie współpracy w środowisku międzynarodowym wykorzystał w gminie Jabłonna, doprowadzając do podpisania dwóch umów partnerskich z gminami Vignanello i Vitorchiano we Włoszech.

 • Inicjator powstania w naszej gminie teleinformatycznego systemu powiadamiania SMS.

 • Uczestnik komisji konkursowej która wybrała koncepcję architektoniczną budowy przedszkola gminnego przy ulicy Żeligowskiego. Dzięki zaangażowaniu w ten projekt całego zespołu, będzie możliwa budowa 10 oddziałowego przedszkola w Chotomowie w kolejnej kadencji.

 • Orędownik wprowadzenia karty mieszkańca i biletu metropolitalnego dla mieszkańców korzystających z transportu publicznego z Warszawą, co zaowocowało realizacją tych zadań w dwóch ostatnich kadencjach.